PENNSKISSER
Uppdraget bestod av att skapa lättöverskådliga och tydliga pennskisser. Pennskisserna skulle vara en enklare storyboard bestående av tre stycken bilder. Vid presentation av app-pitchen presenterades pennskisserna tillsammans med förklaring hur appen skulle fungera samt teknisk lösning.